Zij bleef op mij wachten

Het verhaal van een spoorwegman

Titel: Zij bleef op mij wachten boek
Auteur: Chris van Gurp
ISBN: 90 5974 016 6
Uitgeverij: Mijn eigen boek.nl  ©2003
Omvang: 185 pagina's, 20x14cm, paperback
Illustraties:
Prijs: € 14,- (excl. verzendkosten)
Mijneigenboek.nl is een uitgeverij die het auteurs zo makkelijk mogelijk wil maken hun werk uit te geven. De uitgeverij levert alle diensten die een auteur nodig heeft om zijn of haar manuscript geheel naar eigen wens en inzicht in boekvorm te publiceren. Daarmee zit de auteur aan de knoppen. Mijneigenboek.nl is een dochter van Gopher Publishers in Groningen. Dit soort boeken is niet standaard in de boekhandel te koop. U kunt het boek bestellen via www.mijneigenboek.nl, info@mijneigenboek.nl Telefonisch via 050-3657271, per fax 050-3657273 of schriftelijk: Postbus 70080, 9704 AB Groningen.

De schrijver Chris van Gurp werd geboren in het Brabantse Boxtel, een kruispunt van spoorwegen. Hij groeide daar op tussen spoorstaven, wissels, treinen, wagons en reizigers. In zijn eerste boek vertelt hij over de ervaringen die hem doen besluiten om de medemens en de N.S. te blijven dienen.


Chris was hoofdconducteur bij N.S. en komt in dienst in Amsterdam waar hij de wereld van misstanden, bureaucratie en onregelmatigheden ondekt, een wereld waar hij niet aan kan en wil wennen. Tijdens zijn gevecht voor verbetering en eerlijkheid stuit hij op veel verzet van de bevoegde autoriteiten, autoritaire chefs en vakbonden. Hierbij trapt hij vaak op tenen. Met het recht zetten van ernstige misstanden en onregelmatigheden gaat hij vaak te ver. Bij N.S. een gevaarlijk experiment. Hoe goed de eigenschap ook kan zijn, in Nederland duldt men geen klokkenluiders. Tegenwerking en stormen zijn zijn deel. Late wagens en treinen maar ontsporen en laat een bedrijf maar voor het algemeen welzijn miljoenen verliezen. De burger betaalt wel. Regelmatig wordt hij als straf overgeplaatst, en zelfs opgenomen in een kliniek ter observatie op last van zijn leidinggevenden. De lezer van het boek merkt dat de romantiek van het spoorbedrijf alleen in zijn eigen fantasie bestaat. Zo doet hij dienst in o.a. Amsterdam, Maastricht, Rotterdam en Roosendaal. Als rode draad door het boek loopt de ontluikende liefde voor Trees, een meisje van de administratie, dat door de leidinggevenden als verboden liefde wordt beschouwd, maar hem door dik en dun blijft steunen en in het laatste hoofdstuk zijn vrouw wordt. Tussen de eerste en laatste foto die in het boek zijn opgenomen ligt een beeldverhaal van nederlagen en triomfen die zich afspeelt in de 50-er jaren.

Ik heb het boek met interesse gelezen. Natuurlijk is dit geen boek wat de spoorweghobbyist gewend is met veel materieel-overzichten en foto's van treinen, maar meer een kijkje achter de schermen van een spoorbedrijf waar bureaucratie en autoriteit van chefs in de 50-er jaren hoogtij vierde. Van Gurp kwam hier als 'geschoolde' conducteur in dienst en legde zich niet neer bij deze misstanden. Dat kostte hem vaak zijn nek, met als beloning voor zijn doorzettingsvermogen zijn Trees. Voor geïnteresseerden in achtergronden van een bedrijf een aardige uitgave, en zeer redelijk geprijsd.

Ruurd Berendes
Boekrecensies