Herman Hesselink vertelt

Titel: Herman Hesselink vertelt
Auteur: Willy Hesseling-Schraa
ISBN: 978 906013 299 9
Uitgeverij: De Alk bv ©2008 - www.alk.nl
Omvang: 144 pagina's, A-4 formaat, harde kaft
Illustraties: vele honderden foto's, alle in zwart-wit
Prijs: € 24,90

In 2003 overleed de bekende spoorweghistoricus Herman Hesselink. Herman werd bekend door zijn vele foto's, publicaties en boeken. In zijn laatste levensfase heeft hij zijn herinneringen gedicteerd, alsmede op diverse bandjes ingesproken. Hierbij vertelde hij openhartig over zijn jeugd, reizen, studie, passie, werk als stoker op de loc, stages, werk en zijn verdere, veelbewogen leven waaronder de vele jaren dat hij directeur was van het busbedrijf de Noordwesthoek te Zwartsluis, waar hij tot zijn pensionering in 1973 zou blijven werken en waarvoor hij koninklijk werd onderscheiden. Na zijn dood in 2003 heeft zijn weduwe Willy deze verhalen uitgewerkt en gebundeld, aangevuld met zijn activiteiten na zijn pensionering. In het jaar 2008, exact 100 jaar na zijn geboorte in 1908 verscheen dit boekwerk.

In eerste instantie leek het boek mij voornamelijk aantrekkelijk voor zijn naaste familie en goede vrienden omdat het boek ook veel foto's en anekdotes uit zijn privé-leven bevat. Iedere zoon zou willen dat er zo'n boek van zijn vader verscheen. Maar het boek biedt meer, mede dankzij de meer dan 300 afbeeldingen met veel aandacht voor stoomtreinen, maar ook trams en autobussen. Daarom is het ook een boek geworden dat zijn weg zal weten te vinden naar zowel de spoor- en tramhobbyist als de busliefhebber, mede dankzij de verhalen over de TET en de NWH.


Het boek bevat vele leuke anekdotes, maar laat ook de andere kant van zijn leven zien. Aangrijpend is zijn verslag over zijn treinreis naar Zwitserland waarbij zijn vrouw voor zijn ogen verongelukte. In een scherpe bocht van de trein viel zij van het balkon, waarna hij aan de noodrem trok. In zijn armen is zij toen gestorven. Pas vele jaren later trad hij in het huwelijk met Willy, en dankzij het bereiken van een hoge leeftijd ( 95 jaar) heeft dit huwelijk nog 30 jaar mogen duren.

Het boek laat zich verder moeilijk beschrijven. Verwacht geen opsomming van treintypes en nummertjes, of wagenparkgegevens. Het is meer een lees- en kijkboek geworden dat een goed inzicht geeft in de ontwikkeling van het trein, tram en busvervoer in de afgelopen eeuw, gelardeerd met allerlei gebeurtenissen, uitvindingen en anekdotes. In het laatste hoofdstuk hebben we nog een ontmoeting met de legendarische jan Voerman en zien we het Sperwerstel van de RTM voorgoed terugkeren op Nederlandse grond. Een succes dat Herman en Jan in 2001 nog net mochten meemaken.

In zijn laatste levensfase realiseert Herman zich hoeveel oude bekenden ons door de dood inmiddels ontvallen zijn. Herman heeft het daar vaak moeilijk mee en mist steeds meer vrienden uit zijn kringetje. Alles en iedereen gaat voorbij. Herman, rust in vrede en dank voor je mooie herinneringen aan de tijd toen geluk nog heel gewoon was.

Ruurd Berendes
Boekrecensies