De Betuweroute

Goederen sporen van zee naar Zevenaar

Titel: De Betuweroute
Auteur: Gerrit Nieuwenhuis
ISBN: 9789060132982
Uitgeverij: De Alk bv ©2012 - www.alk.nl
Omvang: 176 pagina's, A-4 formaat, harde kaft
Illustraties: ruim 300 foto's en kaarten in kleur
Prijs: € 29,90

De Betuweroute is één van de meest omstreden spoorwegprojecten in Nederland geworden. Toen rond 1990 de plannen voor aanleg geconcretiseerd werden kon niemand bevroeden dat de lijn, die in 2007 zou worden geopend, de gemoederen bijna 20 jaar zou bezig houden. In dit boek wordt ingegaan op de historische ontwikkeling van het railgoederenvervoer in Nederland en de samenhang, die sinds de Tweede Wereldoorlog is ontstaan met de haven van Rotterdam. Het is vooral de groei van de Rotterdamse haven geweest, die tot de noodzaak van dit project hebben geleid. Containerschepen groeiden van een capaciteit van nog geen 2000 containers tot meer dan 10.000 containers. De argumenten voor de bouw van de lijn zijn dan ook vooral in de haven te horen geweest. Tegenstanders brachten voortdurend het alternatief van de binnenvaart naar voren.

Het besluitvormingsproces met alle studies en rapporten is eveneens opgenomen. Daarnaast wordt een beschrijving van de Betuweroute gegeven, zowel het nieuw gebouwde A15-tracé als de al bestaande, maar gemoderniseerde havenspoorlijn. In de lijn zijn vooral de tunnels technische hoogstandjes geworden, terwijl de bouw tevens is gebruikt om autoweg A15 met alle op- en afritten te vernieuwen.


Tot slot wordt ingegaan op de verschillende spoorwegmaatschappijen die gebruik zijn gaan maken van de nieuwe verbinding tussen Rotterdam en Duitsland. De verschillende locomotieven, die geschikt gemaakt zijn worden daarbij geïnventariseerd. Met de keuze van de foto's is rekening gehouden met de geleidelijke groei van het aantal treinen, dat op de lijn te zien zal zijn.

Verschillende personen werkten mee aan de totstandkoming van dit boek. Zo schreef de alom gewaardeerde en deskundige Johan Blok het hoofdstuk over de realisatie van de lijn van Kijfhoek tot Zevenaar. Hans Boom, projectleider voor de Betuweroute stelde zijn persoonlijk archief beschikbaar, en onderwierp het script voor het boek aan een kritische en nuttige doorneming. Carel van Gestel deed nog een double check, en Dick van der Spek zorgde voor de vele kaarten in het boek. Dankzij de bekende spoorfotografen zoals daar zijn Paul Loman, Peter van der Meer, Hans Scherpenhuijzen en de voornoemde heren kan de koper van het boek ervan verzekerd zijn dat het afgebeelde fotomaterieel van hoge kwaliteit is. Historisch fotomateriaal toont ons wederom dat het vroeger normaal was dat goederenvervoer door woonstraten trok en vlak langs stoepjes van woonhuizen trok, tegenwoordig ondenkbaar.

Voor liefhebbers van goederenvervoer in het algemeen en geïnteresseerden in de Betuwelijn in het bijzonder een fraaie uitgave van de Alk.

Ruurd Berendes
Boekrecensies