RET

Anderhalve eeuw Rotterdam en openbaar vervoer

Titel: RET
Auteur: Maurits van der Toorn
ISBN: 789024406395
Uitgeverij: Boom uitgevers ©2017 - www.bua.nl
Omvang: 224 Pagina's 23x21 cm, harde kaft
Illustraties: meer dan 100 in kleur en zwart-wit
Prijs: € 29,90

Kortgeleden viel mijn oog op een uitgave van een mij tot dan onbekende uitgeverij: Boom uitgevers, die een boek over de RET hebben uitgegeven, geschreven door historicus en journalist Maurits van der Toorn. Over het RET-materieel en de lijnen is, zeker op tramgebied al een groot aantal boeken geschreven, maar de autobus kwam er tot nu toe nogal bekaaid van af. Zeker voor wat betreft de integrale geschiedenis van de RET en haar rol in de samenleving en stad van toen en nu is niets gepubliceerd.

De geschiedenis van het Rotterdamse openbaar vervoer gaat terug tot de komst van de paardentram in 1878. Met de groei van de stad en havens, van paardentram tot Citadis, van de crisisjaren, de oorlog en de wederopbouw, van de komst van de eerste Metro tot de aanleg van de Hoekse lijn. In bijna anderhalve eeuw groeide de Rotterdamse haven hard, en daarmee ook het aantal inwoners en het openbaar vervoer. In 1905 kwam de elektrische tram, de bus kwam op in de jaren twintig, en nu vormt de metro de kern van het netwerk.


De RET is altijd het modernste openbaar vervoerbedrijf in Nederland geweest. De geschiedenis van het Rotterdamse vervoer is tegelijk de geschiedenis van de snel gegroeide stad. De oorlogsperiode, waarin de RET in de greep van de NSB kwam, speelt hierin een grote rol. Het nu verschenen boek geeft op een bijzondere wijze inzicht in de geschiedenis en ontwikkeling van de RET in een steeds veranderende samenleving, waarbij de eisen van reizigers steeds hoger worden, de verkeersdruk steeds toeneemt en steeds hogere eisen aan het materieel worden gesteld.

Het boek begint met de beginperiode van de tram tussen 1879 en 1905. We maken vervolgens een reis door de tijd waarbij onderwerpen worden behandeld als conflicten en concurrentie, de RETM-periode 1914-1927, het ontstaan van de RET tussen 1927 en 1930 en de rol van de gemeente daarin, de crisisjaren 1930-1940, de oorlogsperiode waarin we trams tussen rokende puinhopen van bombardementen zien passeren, en de bus werkplaats bussen rijdend probeert te houden met houtgasgeneratoren.

In een volgend hoofdstuk wordt melding gemaakt van plannen om een trolleybus te laten rijden, die in 1943 daadwerkelijk wordt aangelegd maar door de oorlog nooit zal worden voltooid. Vervolgens gaat het boek in op de wederopbouw vanaf 1945. In dit hoofdstuk verschijnt de eerste kleurenfoto in de vorm van Holland Saurer 572 in de okergele RET-kleur, gepasseerd door een rode RTM-bus.

In 1955 ontstaan de eerste plannen voor een metro en wordt de Maas als een probleem ervaren. Inmiddels weten we dat RET alle problemen heeft overwonnen en beschikt over een uitstekend METRO-net, met als nieuwste ontwikkeling de overname van NS van de lijn naar Hoek van Holland, waarmee in 2017 gestart is. Heeft de RET tot halverweg de jaren 60 vele materieelsoorten op zowel tram- als busgebied, met merken als Duewag, Allan, Saurer, Kromhout, Leyland en Schindler, in samenwerking met de andere grote steden werd een standaardisering ingevoerd met de komst van de DAF-standaardbussen uit de 400-serie. Het trambedrijf voerde uniformiteit in met de, op het oog identieke serie 700 en 800. De jaren 90 komen aan bod met het tram-plus project, en uiteraard wordt ook aandacht gegeven aan Randstadrail en de Hoekse lijn.

Dit rijk geïllustreerde boek is bedoeld voor het algemene publiek, voor Rotterdammers in het bijzonder, en voor de vele hobbyisten op het gebied van trams en ander rollend materieel. Met deze uitgave van Boom krijgt de lezer een uitgebreid overzicht van het RET-bedrijf. De foto's zijn met zorg uitgezocht en van goede kwaliteit. Auteur heeft zijn boek verluchtigd met illustraties van plaatsbewijzen, lijnennetkaarten, materieeltekeningen, plattegronden en foldermateriaal. Het boek wordt afgesloten met een register van trefwoorden zodat men gemakkelijk de weg in het boek kan vinden. Kortom: een waardige aanvulling op de boekenplanken van de zichzelf respecterende OV-hobbyist.

Ruurd Berendes
Boekrecensies


Op 19-03-1992 fotografeerde Ruurd Berendes Duewagstel 632 op de Coolsingel.


Op 13-04-1992 staan standaardbussen 762 en 796 aan de halte Stuttgartlaan Rotterdam. Foto: Ruurd Berendes

naar boven