De Amsterdamse drie-asser

Motorrijtuigen serie 491-550 en aanhangrijtuigen serie 951-1000

Titel: De Amsterdamse drie-assers boek
Auteur: Jan van Huijksloot
ISBN: 0 71513 47 5
Uitgeverij: Uquilair ©2003 - www.uquilair.nl
Omvang: 144 pagina's, 24x30,5 cm, harde kaft
Illustraties: alle foto's in kleur
Prijs: € 26,-

Na zijn boek over de blauwe wagens verscheen van de hand van Jan van Huyksloot een tweede boek over de Amsterdamse tram en wel over de Amsterdamse drie-assers en gemoderniseerde twee-assers. In dit boek wordt de geschiedenis beschreven van de eerste serie nieuwe trams van het GVB van na de tweede wereldoorlog.

Ondanks hun reputatie van traagheid, matige rijeigenschappen en gebrek aan comfort kunnen de Amsterdamse drie-assers beschouwd worden als de eerste moderne stadstrams in het Nederland van na de Tweede Wereldoorlog. Voorzieningen als elektrische vouwdeuren en een passagierscirculatiesysteem met zittende conducteur waren in ons land nog niet eerder toegepast.

Tijdgenoten, zoals de Haagse 200'en en de Rotterdamse Allans, waren nog traditioneel van indeling, met een lopende conducteur. Wel wonnen deze het met betrekking tot comfort en rijeigenschappen van hun Amsterdamse collega's, hetgeen hoofdzakelijk te wijten was aan de zuinigheid van de Amsterdamse politiek, die voor een dubbeltje op de eerste rang wilde zitten.


Uit een vergelijking van beide boeken blijkt dat de schrijver duidelijk een eigen schrijfstijl heeft gecreëerd. Ook in dit boek worden eerst het tramnet en de materieelpositie in de jaren voorafgaande aan het moment van aflevering van de drie-assers beschreven, gevolgd door een hoofdstuk over de modernisering en vernieuwing in de andere Nederlandse steden die toen een trambedrijf kenden. Net als in zijn eerste boek wordt daarna uitvoerig stilgestaan bij de bouw van het materieel, de aanpassingen en verbouwingen en de inzet ervan. Het laatste hoofdstuk geeft wederom een overzicht van welke wagens en door wie voor museumdoeleinden zijn bewaard. Het boek is vlot geschreven en van uitstekende foto's voorzien.
Eén kritische kantekening: in het boek ontbreekt een overzicht van de op de aanhangrijtuigen gevoerde reclame's, handig om foto's te kunnen dateren. Voor het overige is ook dit boek zijn prijs meer dan waard.

Ruurd Berendes
Boekrecensies