De streekbus

Een reis door Nederland; van 1987 naar 2007

Titel: De streekbus
Auteur: Peter van der Meer
ISBN: 978 906013 296 8
Uitgeverij: De Alk bv  ©2008 - www.alk.nl
Omvang: 148 pagina's, A4 formaat, harde kaft
Illustraties: vele honderden foto's in kleur
Prijs: € 29,90

Nadat het boek De Gele Rijders over de gele streekbussen in Nederland een groot succes bleek te zijn kon een deel twee met het vervolg vanaf 1987 natuurlijk niet uitblijven. Dit deel is zojuist verschenen bij uitgeverij de Alk en is wederom geschreven door Peter van der Meer. Hierbij is hij weer vakkundig geholpen door o.a. Carel van Gestel en Bob Wijnveldt, beide buskenner bij uitstek, maar mocht hij ook gebruik maken van de fotoarchieven van de immer reislustige Huib Den Dulk, alsmede fotografen als Henk Mulder, Egbert Elenbaas en de jonge nieuwe lichting waaronder Hugo Richter en Rinse Kooiman.

Om de omvang van het boek binnen de perken te houden is gekozen voor een beperking tot de streekbus. Tour- en taxivervoer alsmede stadsvervoer blijven buiten beschouwing. Overigens is dat geen probleem want de ervaring leert dat dit onderwerp wordt gewaardeerd door een andere doelgroep, zoadat de streekbusliefhebber hierdoor in het boek niet wordt afgeleid van zijn geliefde type bus. Ook is niet gekozen voor uitgebreide wagenparklijsten, die zouden een dag na verschijnen van het boek al niet meer actueel zijn, en hiervoor zijn voldoende andere kanalen te raadplegen.


Het boek is onderverdeeld in twee delen. In het eerste gedeelte ligt de nadruk op de tekst, en na pagina 38 wordt een tijd door de reis gemaakt met vooral veel fotomateriaal. Hierbij is getracht een zo breed mogelijke selectie te maken uit de vele bustypes en kleurenschema;s die de afgelopen 20 jaar de revue zijn gepasseerd. Om de ingewikkelde concessieverdeling te verduidelijken is een kaart van Nederland opgenomen met de concessiegebieden.

Nadat in 1988 de laatste standaardstreekbus was afgeleverd brak er een zeer roerige tijd aan voor de streekvervoerders in Nederland. Nieuwe maatschappijen, nieuwe kleuren en nieuwe, dan wel gebruikte en overgespoten bussen volgden elkaar in hoog tempo op. Denk hieraan o.a. aan de Veonn, een bedrijf dat op 1 januari 1996 werd opgericht door een fusie tussen DVM/NWH en Fram, en reeds op september 1998 opging in Arriva. En dichter bij (mijn) huis ZWN, voortgekomen uit West-Nederland en ZWN en al snel overgenomen door Connexxion. In het Noorden verscheen NoordNed om in 2006 weer geruisloos te verdwijnen. De bussen veranderden steeds mee van eigenaar en werden meerdere malen gehuisstijld.

Na het succes van de Gele Rijders waren de verwachtingen over 'De streekbus' wederom hoog gespannen. Onder bushobbyisten zijn dit soort boeken zeer gewild en geliefd. Het boek maakt de verwachtingen ook zeker waar. Een grote schat aan informatie valt de lezer ten deel. Het boek schept duidelijkheid over de concessiegebieden, geeft duidelijke info over de vele fusies die er de afgelopen 20 jaar hebben plaatsgevonden en presenteert een rijke schat aan foto's van allerlei bussen in Nederland. Enige opvallende details in de kleurweergave van de Connexxionbussen, die in een groen/gele kleur zijn gehuisstijld. In het boek lijken de bussen verschillende kleuren groen te hebben. Pagina 101 is hiervan een voorbeeld, er worden drie Connexxionbussen afgebeeld die origineel exact dezelfde kleuren hebben, maar in het boek totaal verschillende kleuren lijken te hebben, waarbij de middelste bus blauw lijkt te zijn. Oorzaak hiervan is dat Connexxion nogal voor moeilijke kleuren gekozen heeft. De digitale camera's, en zeker de oudere types hebben nogal eens moeite met groen en zeker het Connexxiongroen. Als de uitgever alle foto's zou nabewerken zou alles wel de goede kleur hebben maar wordt het boek onbetaalbaar. We nemen deze onvolkomenheid dan ook voor lief, want het is maar een klein detail in een verder uitstekend leesbaar en interessant boek. Het boek besluit met een hoofdstuk bussen in het buitenland wat mij weer even deed terugdenken aan mijn eigen boek: bussen in hun tweede leven dat december 2007 uitkwam en ook nog steeds leverbaar is (zie hiervoor elders op onze site in de rubriek recensies 'Waar reden ze verder' ). Wij wensen de uitgeverij en Peter veel succes met de verkoop van dit interessante boek.

Ter illustratie hieronder een groot aantal foto's van streekbussen in allerlei kleuren en van allerlei maatschappijen. Deze zijn niet afkomstig uit het boek maar gemaakt door Ruurd Berendes, tenzij anders vermeld.

Ruurd Berendes
Boekrecensies


9029, Breda 30-12-2006


2475, Zoetermeer 05-01-2007


Arriva 52, Den Bosch 26-01-2007


602, Eindhoven 26-01-2007


1081, Eindhoven 26-01-2007


4774, Oss 26-01-2007


4887 Eindhoven 26-01-2007


5585, Oss 26-01-2007


5874, Den Bosch 26-01-2007


5278, Vuren 27-01-2007


ex NZH 4826 Zoetermeer 02-02-2007


ex XX 1005 Tours 883, Zoetermeer 16-02-2007


1029, Doetinchem 02-06-2007


7109, Doetinchem 02-06-2007


1736, 23-06-2007


2336, 23-06-2007


ex XX 7136 te Tartu. Foto: Jeroen Mastenbroek


ex XX 4804 te Parnu. Foto: Jeroen Mastenbroek


ex XX 1070 te Tallinn. Foto: Jeroen Mastenbroek

52 RET
602 BBA
1005 ZWN
1029 NZH
1070 GVM
1081 FRAM
1736 Hermes
2064 Zuid Ooster
2336 Midnet
2475 Connexxion
4377 WN
4774 Gado
4804 NZH
4826 NZH
4887 Zuid Ooster
5278 NZH
5585 Gado
5874 Arriva
7109 GSM
7136 NZH
9029 ZWN
naar boven