Daf - van 7 streper tot euro 6

Trucks vanaf 1949

Titel: DAF van 7-streper tot Euro 6
Auteur: Marcel van der Sluis
ISBN: 9789059612013
Uitgeverij: De Alk B.V. ©2018 - www.alk.nl
Omvang: 208 pagina's A-4 formaat, harde kaft
Illustraties: Meer dan 100 in kleur in zwart/wit
Prijs: € 32,50

Het was zaterdag 21 april 2018 stralend weer in de Lier. Op het voorterrein van het Tekno-museum had zich een groot aantal oldtimertrucks verzameld, en binnen liep de zaal al snel vol met genodigden om tezamen de boekpresentatie van het alweer 5e boek van Marcel van der Sluis bij te wonen, deze keer met als onderwerp de DAF van 1949 tot heden.
In dat jaar werd namelijk de productie gestart van de eerste DAF vrachtwagens. Op de plaats waar nu nog steeds, in uitgebreidere vorm DAF's worden geproduceerd werd in 1950 een nieuwe automobielfabriek geopend in Eindhoven aan de Geldropseweg. Het nu verschenen boek valt samen met 90 jaar DAF in 2018 en 70 jaar truckproductie in 2019.

In het begin werden veel vrachtwagens gebouwd voor het Nederlandse leger, maar al snel werd de DAF een vertrouwde verschijning op de Nederlandse wegen. Dankzij de vele legeropdrachten was er genoeg kapitaal voor de ontwikkeling van nieuwe modellen en werd het truckprogramma steeds verder uitgebreid. Het was verbazingwekkend hoeveel modellen, van aanhanger tot zware tandemasser, van personenwagen tot grote sneltankcombinaties er uit de relatief kleine fabriek in Geldrop rolden.


Ook mag als belangrijk wapenfeit genoemd worden dat het Nederlandse streekvervoer vanaf de jaren 60 voornamelijk steunde op busmaterieel met een DAF chassis en motor. De kwaliteit van het materieel blijkt uit het feit dat in zware omstandigheden in bijvoorbeeld Cuba nog voormalig Nederlands busmaterieel van DAF rijdt, dat zeker 40 jaar geleden bij DAF van de band rolde. Het boek gaat hier overigens niet op in, maar beperkt zich tot vrachtwagens.

In 1978 werd het 50-jarig bestaan gevierd. DAF speelde in de jaren 80 een belangrijke rol in het ontwikkelen van zeer zuinige motoren. In 1993 ging het echter mis met DAF en werd faillissement aangevraagd. Er werd echter met hulp van diverse partijen een doorstart gemaakt en in 1996 werd DAF overgenomen door het Amerikaanse Paccar, met behoud van eigen naam en logo's. Met succes: in 2015 rolde de miljoenste DAF van de band.

Rob Lammers, die het voorwoord in het boek schreef startte zijn collectie in 1960 met de folder van een DAF 600 die hij van zijn vader kreeg ( de folder dan). Via de zich om zijn woonplaats bevindende bedrijven breidde hij zijn verzameling uit die naast folders ook asbakken, speldjes en modelauto; s bevatte. Met de trein bezocht hij vele bedrijven in den lande en breidde zo zijn collectie verder uit. Uiteindelijk resulteerde dit in de oprichting van een DAF-museum in Enschede. Een van de donateurs van het museum was Marcel van der Sluis en zo ontstond een jarenlange vriendschap. Uiteraard heeft Marcel bij het samenstellen van het boek ook kunnen putten uit de collectie foto's van Rob Lammers, maar ook tientallen andere fotografen, waaronder uw auteur uiteraard stelden hun fotoverzameling open ter aanvulling op het boek.

Dan de inhoud van het boek: uit ruimtegebrek is er voor gekozen de Leyland-modellen, afgeleid van de DAF-modellen, niet te behandelen in dit fotografisch overzichtsboek. De insteek was een goed overzicht te vormen van de ontwikkelingen op truckgebied van DAF.
Het boek is ingedeeld in hoofdstukken van 10 jaar, te beginnen met 1949-1959. De verschillende types worden besproken en geïllustreerd met foto's. Omdat er al vele boeken zijn uitgekomen over DAF ( denk aan de serie van Hans Stoovelaar), heeft auteur de informatie beknopt gehouden waardoor het boek vooral een fotoboek is geworden met foto-onderschriften. Wel is het boek verfraaid met foldercovers en tekeningen. Ook wordt het tweede leven nog hier en daar aangestipt met vrachtwagens hergebruikt op kermissen of langzaam wegroestend in de natuur.

Deze nieuwe uitgave van de Alk, die in bijzijn van uitgever Martijn Schuijt voor een massaal aanwezig publiek in een schitterende omgeving met veel vrachtauto's en ontelbaar veel modellen werd gepresenteerd zal ongetwijfeld zijn weg weer vinden naar vele vrachtwagenliefhebbers. Het boek is goedgevuld met foto's, waaronder veel, niet eerder gepubliceerd materiaal. Helaas deze keer wel wat schoonheidsfoutjes, die overigens geen afbreuk doen aan het boek: het voorwoord en de inleiding, maar ook verderop in het boek de inleidingen op de hoofdstukken zijn in een lichtgrijs lettertype gedrukt. Dit maakt de teksten, zeker voor de wat oudere lezer moeizamer. De foto-onderschriften daarentegen zijn vetgedrukt en goed leesbaar. Ook de bron- en fotovermelding is in dit lichtere lettertype afgedrukt. Hierdoor kon ik in eerste instantie mijn naam niet terugvinden bij de beschikbaarstellers van foto's, tot auteur mij bekende dat mijn naam bij de eindcontrole was weggevallen. Dus kan ik het hier mooi zelf even herstellen. Onder de recensie treft u nog wat foto's aan uit mijn eigen collectie en van mijn hand.

Ruurd Berendes
Boekrecensies


Daf kolkenzuiger Voorschoten 01-04-1985


DAF ex Brandweer Den Haag- NZH-museum Haarlem 16-09-1989


DAF Moerkapelle 16-06-1989

naar boven