Brabants Transport

Titel: Brabants Transport
Auteur: Marcel van der Sluis
ISBN: 9789059611887
Uitgeverij: De Alk B.V. © 2017 - www.alk.nl
Omvang: 192 pagina's, 21x19,7cm, gebonden in hard kaft
Illustraties: vele honderden in zwart-wit en kleur
Prijs: € 29,90

Voor mij ligt het nieuwste boek van mijn goede vriend Marcel van der Sluis, die onlangs weer bij mij thuis was om foto's te scannen voor zijn eerstvolgende boek. Maar vandaag bespreken wij het boek Brabant transport, dat een aantal bedrijven de revue laat passeren uit de belangrijke logistieke regio Midden-Brabant.

Het transport van vroeger is niet meer te vergelijken met dat van nu. Met de groei van de welvaart na de Tweede Wereldoorlog, nam de behoefte aan het vervoer over lange afstand toe. Veel bedrijven In Midden-Brabant gingen naast nationaal ook internationaal rijden. Stoere mannen met een grote vrijheid van handelen, reden door geheel Europa met auto's waarin het comfort ver te zoeken was. Het transport kreeg steeds meer te maken met regels en wetgeving over o.a. lengte, gewichten, uitstoot van uitlaatgassen, rij- en rusttijden. Dit heeft de vrijheid, zelfstandigheid, charme en afzien voor de chauffeurs ingrijpend veranderd. De chauffeur wordt ook steeds meer gezien als het visitekaartje van de klant waarvoor gereden wordt en er worden steeds hogere eisen aan het beroep van chauffeur gesteld. Maar wat hebben deze ontwikkelingen betekend voor de Midden-Brabantse (familie)bedrijven die ooit gestart zijn met één auto en door hard werken zijn uitgegroeid naar kleine tot middelgrote regionaal bekende bedrijven?


Van deze mooie historische bedrijven zijn er nog maar enkele over en daarvan zijn er dan nog maar een paar in eigendom van de opvolgers binnen deze families. Steeds hogere eisen van opdrachtgevers, snellere ontwikkelingen van automatisering en toenemende investeringen in schonere en daardoor duurdere vrachtwagens, hebben ertoe geleid dat het steeds moeilijker werd om als kleinere zelfstandige transportorganisatie door te gaan. Daardoor zien we nu dat er nog enkele grotere bedrijven over zijn. Hier komen we wel vaak de oudere (bedrijfs)namen, logo's, bedrijfskleuren en mensen uit het vroegere transport tegen. De trend van modernisering, automatisering en het sneller moeten schakelen door veranderingen zullen ook in de toekomst een grote rol blijven spelen in het voortbestaan van bedrijven.

Met dit boek waarin hij een aantal familiebedrijven in de spotlights zet, laat Marcel van der Sluis ons een stuk historie uit de Midden-Brabantse transportwereld herbeleven. Met het fotomateriaal uit zijn eigen archief en dat van vele anderen, laat hij zien hoe de ontwikkeling van de vrachtauto's en bedrijven is geweest. Een boek waarin voor vele Brabanders bekende historische beelden te zien zullen zijn en voor anderen een stukje transportgeschiedenis van Midden-Brabant inzichtelijk wordt. In zijn geheel een leuk aandenken aan hoe het ooit was en hoe met name het wagenpark en de uitstraling van onze branche is veranderd.

Bij ieder bedrijf is een inleidend verhaal met de geschiedenis en andere relevante en interessante zaken opgenomen. Daarna komen de foto's in chronologische volgorde van oud naar nieuw. Er is ook gekozen voor een mix van bestaande en niet meer bestaande transportbedrijven zoals het bedrijf van Appels, dat voor Marcel een speciale betekenis heeft omdat zijn vader er in 1971 ging werken, en waardoor hij in Brabant terecht kwam. In 1988 kwam er een einde aan de bedrijfsvoering van Appels en werd het bedrijf voortgezet door Van der Graaf uit Coevorden. Gelukkig is er een vrachtauto met Appels-opschriften bewaard gebleven dankzij Menno Lambooy, en zijn er diverse miniaturen van Tekno in de handel. Ook dit vindt de lezer terug in het rijk geïllustreerde boek.

In tegenstelling tot de eerder verschenen boeken over kermistrucks, waarbij ook afbeeldingen van o.a. toegangsbewijzen e.d. werden getoond is het boek volledig geïllustreerd met vrachtwagenfoto's, dus deze keer geen folders, bouwtekeningen en dergelijke attributen. Ook zit er geen logica in de gekozen bedrijven, maar is de keuze bepaald uit sentiment van de auteur. Het is duidelijk dat Marcel veel tijd heeft gestoken in het samenstellen van het boek, want naast het doorpluizen van vele archieven heeft ook het bezoeken van bedrijven en leggen van contacten veel tijd gevergd. Hierbij ontving hij veel medewerking van de bedrijven, waarbij moet worden aangetekend dat van het ene bedrijf veel meer bewaard is gebleven in de archieven dan van het andere. Toch weet Marcel een goede balans te brengen binnen de hoofdstukken.

Het boek heeft zowel voor de liefhebber van oldtimers als die voor modern vervoer toegevoegde waarde: uit de beschikbare foto's zijn de meest bijzondere uitgezocht. Hierdoor zijn zowel hele oude vrachtwagens te zien, maar ook vrachtwagens van 20 jaar terug. Het spreekt vanzelf dat hierdoor ook een aantal zwart-witfoto's in het boek is afgebeeld, maar dit is zeker niet storend gezien de charme van een zwart-witfoto uit een ver verleden die met de mee gefotografeerde omgeving een goed tijdsbeeld weergeeft. Denk ook aan de dekzeilen van de vrachtwagens met opdruk van lang verdwenen merken als Garta soepen, Pfaff naaimachines en de olie- en kolentransporten van Opzeeland.

Het uiteindelijke resultaat is een boek met interessante bedrijven, foto's van paard en wagen tot de huidige Euro-6 trucks, boeiende bedrijfsgeschiedenissen maar vooral een mooi beeld van de ontwikkeling van zowel het transport als van de vrachtwagen door de jaren heen.

Ruurd Berendes
Boekrecensies

Ter illustratie zond auteur ons nog wat plaatjes van de boekpresentatie zoals hieronder afgebeeld

naar boven